دوره آموزش مبانی شبکه های کامپیوتری

مبانی شبکه های کامپیوتری

شبکه‌های کامپیوتری، علمی گسترده و دارای شاخه‌های زیادی در فناوری اطلاعات می‌باشد. از مباحث مربوط به انتقال و امنیت کانال ارتباطی گرفته تا مباحث مربوط به رمزنگاری و حفاظت از اطلاعات شبکه. در این سایت سعی می‌کنیم که مطالبی را در زمبنه‌ی مبانی شبکه ارائه دهیم. در دوره آموزش مبانی شبکه در زمینه‌های مختلف شبکه‌های کامپیوتری مخصوصا مباحث مربوط به اینترنت، مقالاتی را ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مبانی شبکه

دیدگاهتان را بنویسید